พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
สดุดี 119:105

Your Word is a Lamp to My Feet
and a Light to My Path
Psalm 119:105

ครั้งแรกของชาวอีสาน...ห้ามพลาด
“เตรียมให้พร้อม” สำหรับการเดินทางของคุณไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า

อ่านพลังประจำวัน / Daily Bread

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

สมัครสมาชิก พลังประจำวัน เป็นของขวัญให้คนที่คุณรักในเทศกาลคริสต์มาสนี้ เพื่อเขาจะติดสนิทกับพระเจ้าและรับพลังในเช้าวันใหม่ทุกวัน

หมวดหมู่: Newsletter


Read

“เตรียมให้พร้อม” สำหรับการเดินทางของคุณไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า

หมวดหมู่: Newsletter


Read

ครั้งแรกของชาวอีสาน...ห้ามพลาด

หมวดหมู่: Newsletter


Read

Recent Activities

กิจกรรมล่าสุด

Useful Websites