อ่านพลังประจำวัน / Daily Bread

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

SU Talk Ep 3 บทเพลงบรรเลงชีวิต

หมวดหมู่: News


Read

Newsletter 21 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: Newsletter


Read

ศึกษาพระคัมภีร์จบใน 6 ปี กับ พลังประจำวัน

หมวดหมู่: News


Read

Recent Activities

กิจกรรมล่าสุด

SU Thailand ร่วมกับ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT)

Type: สัมมนาออนไลน์


Read

เพลงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนมากน้อยเพียงใด?

Type: สัมมนาออนไลน์


Read

SU Thailand พลังประจำวัน ร่วมกับ คริสตจักรสะพานเหลือง

Type: สัมมนาออนไลน์


Read

Useful Websites