พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
สดุดี 119:105

Your Word is a Lamp to My Feet
and a Light to My Path
Psalm 119:105

ครั้งแรกของชาวอีสาน...ห้ามพลาด
“เตรียมให้พร้อม” สำหรับการเดินทางของคุณไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า

อ่านพลังประจำวัน / Daily Bread

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

สุขสันต์วันแห่งความรัก

หมวดหมู่: Newsletter


Read

สุขสันต์วันปีมังกร

หมวดหมู่: Newsletter


Read

“หนังสือเตรียมให้พร้อม” แปลภาษาไทย โดย ทีมนักแปล SU Thailand

หมวดหมู่: Newsletter


Read

Recent Activities

กิจกรรมล่าสุด

Useful Websites