พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
สดุดี 119:105

Your Word is a Lamp to My Feet
and a Light to My Path
Psalm 119:105

อ่านพลังประจำวัน / Daily Bread

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

ให้ขีวิตและคำสอนของพระเยซูมาฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราในวันนี้

หมวดหมู่: Newsletter


Read

SU Thailand ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่าน

หมวดหมู่: News


Read

Big Bible Challenge ผจญภัยไปกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์

หมวดหมู่: News


Read
See All News

Recent Activities

กิจกรรมล่าสุด

Useful Websites