พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
สดุดี 119:105

Your Word is a Lamp to My Feet
and a Light to My Path
Psalm 119:105

“เตรียมให้พร้อม” สำหรับการเดินทางของคุณไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า

อ่านพลังประจำวัน / Daily Bread

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

Bible Day Camp #6

หมวดหมู่: News


Read

SU Bible Day Camp ครั้งที่ 6

หมวดหมู่: Newsletter


Read

⭐️SU Bible Day Camp #5

หมวดหมู่: Newsletter


Read

Recent Activities

กิจกรรมล่าสุด

SU Bible Day Camp ครั้งที่ 7

Type: สัมมนา


Read

SU BIBLE DAY CAMP ครั้งที่ 5

Type: สัมมนา


Read

Useful Websites