อ่านบทนำ

หนังสือพลังประจำวันเดือนมกราคม-เมษายน 2021

วันที่ บทที่ เนื้อหา
20 มกราคม 2021
บทนำสู่พระธรรมปฐมกาลบทที่ 28-35
3 กุมภาพันธ์ 2021
บทนำสู่พระธรรมกิจการ บทที่ 5-8
17 กุมภาพันธ์ 2021
บทนำสู่พระธรรมมาลาคี
22 กุมภาพันธ์ 2021
บทนำสู่พระธรรมมาระโก บทที่ 3-6
8 มีนาคม 2021
บทนำสู่พระธรรมผู้วินิจฉัย บทที่ 2-16
22 มีนาคม 2021
บทนำสู่พระธรรมมาระโก บทที่ 14-16
5 เมษายน 2021
บทนำสู่พระธรรมโอบาดีห์ฮาบากุกและนาฮูม
14 เมษายน 2021
บทนำสู่พระธรรมมาระโกบทที่ 6-10