อ่านบทนำ

หนังสือพลังประจำวันเดือนกันยายน - ธันวาคม 2020

วันที่ บทที่ เนื้อหา
1 กันยายน 2020
บทนำสู่พระธรรมปฐมกาลบทที่ 12-19
7 กันยายน 2020
บทนำสู่พระธรรมปฐมกาล บทที่ 20-28
21 กันยายน 2020
บทนำสู่พระธรรม 1 และ 2 เธสะโลนิกา
5 ตุลาคม 2020
บทนำสู่พระธรรมโยชูวา บทที่ 1–6
6 พฤศจิกายน 2020
บทนำสู่พระธรรมโยชูวาบทที่ 7–24
20 พฤศจิกายน 2020
บทนำสู่พระธรรมกิจการ บทที่ 1-5
8 ธันวาคม 2020
บทนำสู่พระธรรมมาระโกบทที่ 1-3
22 ธันวาคม 2020
บทนำสู่พระธรรมมัทธิว 1-2