อ่านบทนำ

หนังสือพลังประจำวันเดือนกันยายน - ธันวาคม 2021

วันที่ บทที่ เนื้อหา
(กันยายน-ธันวาคม 2021)
บทบรรณาธิการ พลังประจำวัน ฉบับที่ 187
1-2 กันยายน
บทนำสู่พระธรรมกิจการ บทที่ 9-12
3-9 กันยายน
บทนำสู่พระธรรมอิสยาห์บทที่ 40–45
10-17 กันยายน
บทนำสู่พระธรรมอิสยาห์บทที่ 46-55
18-23 กันยายน
บทนำสู่พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 60–66
24 กันยายน - 7 ตุลาคม
บทนำสู่พระธรรม 1 เปโตร
8 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน
บทนำสู่พระธรรมสดุดี
23-29 พฤศจิกายน
บทนำสู่พระธรรมนางรูธ บทที่ 1-4
30 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม
บทนำสู่พระธรรมมาระโก บทที่ 11-13
14-20 ธันวาคม
บทนำสู่พระธรรมอิสยาบทที่ 1-4
14-20 ธันวาคม
บทนำสู่พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 5-12