พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
สดุดี 119:105

Your Word is a Lamp to My Feet
and a Light to My Path
Psalm 119:105

“เตรียมให้พร้อม” สำหรับการเดินทางของคุณไปสู่อาณาจักรของพระเจ้า

อ่านพลังประจำวัน / Daily Bread

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

ทีมแปลของ SU Thailand แนะนำและประชาสัมพันธ์ หนังสือ

หมวดหมู่: Newsletter


Read

ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่: Newsletter


Read

ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่: Newsletter


Read

Recent Activities

กิจกรรมล่าสุด

Useful Websites