SU Thailand ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่าน

Posted on: 2022-12-29 05:26:39

เรียน ท่านสมาชิกและผู้สนับสนุนพันธกิจ

        SU Thailand ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่าน  เนื่องในเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2023 ที่กำลังจะมาถึงนี้  เราขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนพันธกิจของ SU Thailand ด้วยดีมาโดยตลอด

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2022 ที่สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มเบาบางลง ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่เข้าใกล้สถานการณ์ปกติได้มากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าการระบาดนี้จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นอีกในไม่ช้า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานี้ SU Thailand ยังคงดำเนินพันธกิจต่างๆ ที่จะมีส่วนในการเสริมสร้างพี่น้องในพระคริสต์ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทั้ง หนังสือพลังประจำวัน ในรูปโฉมใหม่ที่เริ่มรอบใหม่ของการศึกษาพระคัมภีร์จบทั้งสองเล่มภายใน 6 ปี   และกิจกรรมอื่นๆ ที่เราอยากจะนำเรียนให้ท่านทราบดังนี้

ในช่วงต้นปี 2022 ที่สถานการณ์ระบาดยังไม่ได้คลี่คลายเท่าที่ควรนั้น SU Thailand ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ SU Talk Ep.2 ในหัวข้อ โซเซียลมีเดีย-เกมออนไลน์ แพะหรือผู้ร้ายตัวจริง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 100 คน และในต้นเดือนกรกฎาคม เราได้จัดงาน SU Talk Ep.3 ในหัวข้อ “บทเพลงบรรเลงชีวิต ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยทั้ง 2 ครั้งนี้จัดผ่านทางการประชุม Zoom

และในเดือนเดียวกันนี้ SU Thailand ได้เริ่มต้นจัดงาน Bible Day Camp ครั้งแรก ซึ่งเป็นการจัดอบรมพระธรรม 1 เล่มใน 1 วัน โดยจัดร่วมกับคริสตจักร และมีอาจารย์ผู้เขียนบทความในหนังสือพลังประจำวันให้เกียรติเป็นวิทยากร ครั้งแรกจัดในเดือนกรกฎาคมในหัวข้อ พลังจากอพยพ ณ คริสตจักรสะพานเหลือง และครั้งที่สองต้นเดือนตุลาคม จัดในหัวข้อ พลังจากยากอบ Faith in Action ณ คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรี ซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

ในเดือนกันยายน SU Thailand ได้ร่วมกับสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT) จัดการอบรมการสอนรวีวารศึกษา Certificate for Sunday School Teaching 2022 เพื่ออบรมและออกใบประกาศนียบัตรให้กับครูรวีวารศึกษา และผู้สนใจโดยจัดอบรมทั้งหมด 3 เสาร์ รวม 18 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 47 คน จาก 21 คริสตจักรทั้งจากกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

พี่น้องที่รัก SU Thailand เชื่อว่างานพระเจ้าจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ ดังนั้นในปี 2023 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เรายังมีงานต่างๆ ที่กำลังจะถูกขับเคลื่อนไป การจัดการอบรม Bible Day Camp จากพระธรรมต่างๆ รวมถึงการจัดค่ายพระคัมภีร์สำหรับเด็ก แน่นอนว่าพันธกิจต่างๆ เหล่านี้ จะไม่ได้ขับเคลื่อนโดยเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนของพี่น้องทุกท่านด้วย ขอได้รับคำขอบคุณและขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวย  พระพร

                           

 

                 http://su-thailand.org/           https://www.facebook.com/suthailand2020/

                                                                       


                 Line OA: @su-thailand                            สั่งซื้อหนังสือของ SU ได้ที่ 
                                                                            https://shop.line.me/@su-thailand  
                                                                                

องค์การคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย SU Thailand

เลขที่ 274 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 096-910-8498, 02-236-5598

โทรสาร 02-236-5598 www.su-thailand.org E-mail: contactsuthailand@gmail.com