“หนังสือเตรียมให้พร้อม” แปลภาษาไทย โดย ทีมนักแปล SU Thailand

Posted on: 2024-01-03 06:03:34

“หนังสือเตรียมให้พร้อม” แปลภาษาไทย โดย ทีมนักแปล SU Thailand  
แปลมาจากหนังสือ EQUIP - Your Personal Journey to the Kingdom เขียนโดย  ปีเตอร์ สึคะฮิระ ผู้เขียน “สึนามิของพระเจ้า” God’s Tsunami 

มารับคำท้าทายในการเป็นสาวกที่แท้จริงด้วยกัน! หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทเรียนสั้นๆ ทั้งหมด 52 บท ที่เขียนขึ้นเพื่อเตรียมเราทุกคนในยุคนี้ให้พร้อมที่จะเป็นสาวกแห่งอาณาจักรของพระเจ้า