ราคาหนังสือคริสตธรรมสัมพันธ์ / Scripture Union Book Price

ชื่อหนังสือ ราคา/เล่ม ค่าสมาชิก/ปี(รวมค่าส่ง)
หนังสือพลังประจำวัน
60 บาท/เล่ม 200 บาท/ปี (4 เล่ม)
550 บาท/3 ปี (12 เล่ม)
1,000 บาท/6 ปี (24 เล่ม)
Daily Bread
200 บาท/เล่ม 800 บาท/ปี (4 เล่ม)
Encounter with God
200 บาท/เล่ม 800 บาท/ปี (4 เล่ม)
每㈰讀經釋義 เฝ้าเดี่ยวภาษาจีน
200 บาท/เล่ม 800 บาท/ปี (4 เล่ม)

Register here

กรอกแบบฟอร์ม พร้อมชำระค่าสมัครที่นี่

ข้อมูลผู้สมัคร

สมัคร


หนังสือ

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลผู้รับหนังสือ

ชำระค่าสมาชิก

โอนเงินเข้าบัญชีคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 118-3-10460-1
ธนาณัติ สั่งจ่ายไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ 10501 ในนาม คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย


อัพโหลดรูปหลักฐานการโอนเงิน