เพลงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนมากน้อยเพียงใด?

Posted on: 2022-06-09 05:47:51

เตรียมพบกันอีกครั้ง กับ SU Talk Ep.3

เพลงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนมากน้อยเพียงใด?

SU Thailand ขอเชิญทุกท่านเข้าฟังการเสวนา

SU Talk Ep.3 "Soundtrack of my Life – บทเพลงบรรเลงชีวิต"

ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2022 เวลา 10:00-12:00 น. ทาง Zoom

ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีได้ที่ https://forms.gle/XR5wQdVwff7BUTYk9