พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2023

อดทนจนถึงที่สุด

 

เตรียมจิตใจ

ใช้เวลาสักครู่ อธิษฐานเกี่ยวกับข่าวสำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้น อธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น

 

อ่าน: มัทธิว 24:1-14

“...แต่ใครสู้ทนถึงที่สุด ก็จะได้รับการช่วยให้รอด” มัทธิว 24:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ดิฉันไม่คิดว่าคำตอบที่พระเยซูตอบคำถามของสาวก (ข้อ 4) เป็นคำตอบที่พวกเขาคาดหวังไว้ พวกเขาอาจต้องการรายการตรวจสอบที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งระบุวัน เวลา และเหตุการณ์สำคัญ  เป็นอะไรบางอย่างที่ช่วยให้เขาสามารถวางแผนการใช้ชีวิตตามรายการนั้นได้ ทุกวันนี้ มีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังคงมองหาสิ่งนั้น  และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ เขาพยายามสร้างรายการแบบนี้ขึ้นมาเอง โดยนำข้อพระคัมภีร์ที่คลุมเครือจากตอนนี้ในมัทธิว, จากคำพยากรณ์ของดาเนียล (ดาเนียล บทที่ 9-12) และจากวิวรณ์  แล้วพยายามผูกโยงเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก เพื่อทำนายว่า พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่และอย่างไร

การตอบสนองของพระเยซูดูเหมือนจะบอกว่า “ใช่ สิ่งแย่ ๆ จะเกิดขึ้น” จะมีภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ (ข้อ 7), คริสเตียนจะถูกข่มเหงจนถึงแก่ความตาย (ข้อ 9), และคนจำนวนมากจะละทิ้งความเชื่อ (ข้อ 10,12) แน่นอน เราเห็นสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วในปัจจุบัน

แล้วพระเยซูทรงต้องการให้เราตอบสนองอย่างไร?  จากพระธรรมตอนนี้มีสองสิ่งที่เราทำได้คือ ในข้อ 13 บอกให้เรา “ยืนให้มั่น” หรือ “สู้ทน”  การอดทนไม่ใช่เรื่องที่สนุกหรือสบาย แต่เป็นเรื่องของการยังคงทำสิ่งนั้นต่อไป แม้จะพบกับความยากลำบาก พระเยซูไม่เคยสัญญาว่าชีวิตจะเป็นเรื่องง่าย แต่ทรงให้สัญญาว่าเราจะมีความหวังสำหรับชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต สิ่งที่สองที่เราทำได้คือ พระเยซูทรงเชิญชวนให้เรามีส่วนร่วมในการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระองค์กับผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน (ข้อ14)

 

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อใครก็ตามที่คุณรู้ว่าเขากำลังเผชิญกับการทดลองในเวลานี้ และกำลังต่อสู้เพื่อ “ยืนให้มั่น” ในความเชื่อ