พลังประจำวันวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า

 

เตรียมจิตใจ

“พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน”

 

อ่าน: โฮเชยา 13:1-16

“เราจะไถ่ตัวพวกเขาจากอำนาจของแดนผู้ตาย เราจะไถ่เขาจากความตาย ความตายเอ๋ย ไหนล่ะพิษสงของเจ้า? แดนผู้ตายเอ๋ย ไหนล่ะหายนะของเจ้า?” โฮเชยา 13:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ

การทำพันธสัญญาต่อกันแปลว่าสัญญาใช้บังคับแล้ว (ข้อ 4, เฉลยธรรมบัญญัติ 5:1-21) พระเจ้าจึงทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์ ดูแลพวกเขาในถิ่นทุรกันดารและนำพวกเขากลับบ้าน (ข้อ 4-6) แต่พวกเขาหันมาต่อสู้พระเจ้า (ข้อ 2, 9) ตอนนี้ พระองค์จะทรงลงมือต่อสู้พวกเขาบ้าง (ข้อ 7-8) ไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะตัวสั่น เพราะพระเจ้าทรงฟ้องร้องและลงโทษพวกเขาแล้ว

พวกเขายอมรับการนมัสการรูปเคารพ ทำแม้กระทั่งการบูชายันต์มนุษย์ (ข้อ 2) พวกเขาหยิ่งผยองและพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ปฏิเสธความช่วยเหลือจากพระเจ้า พวกเขาเรียกร้องต้องการอยากได้ผู้นำที่เป็นมนุษย์ แล้วผลเป็นอย่างไร? (1 ซามูเอล 8:19-20) ผู้คนทำตามใจตัวเองจึงต้องยอมรับผลที่ตามมา (ข้อ 9-11)  ตอนนี้ ความฝันที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง กลับสลายไปเหมือนหมอกในยามเช้า (ข้อ 3) แต่ความบาปของพวกเขาก็ยังไม่ถูกลืมเลือน (ข้อ 12) เราจินตนาการได้ว่าพระเจ้าจะทรงหงุดหงิดเพียงใดที่ประชากรของพระองค์ไม่ตอบสนองต่อการทรงเรียกด้วยความรักของพระองค์ เขาเป็นเหมือนทารกแรกเกิดที่โง่เขลา ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงการเกิดมา ดังนั้น การพิพากษาจะมาถึง ลมตะวันออกจะพัดผ่าน จะเกิดฝนแล้งและพืชผลจะไม่เจริญงอกงาม ยุ้งฉางจะว่างเปล่าแทบไม่เหลืออะไร (ข้อ 15) การกบฏต่อพระเจ้าจะทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเกินกว่าจินตนาการได้ (ข้อ16) พระเจ้าจะไม่ทรงเมตตา แม้แต่คนที่มีชีวิตที่ดีก็จะไม่รอด (ข้อ 15)

แต่อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด ยังคงมีเสียงกระซิบถึงชัยชนะของพระเจ้า “ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน” (1โครินธ์ 15:55, ข้อ 14) คำพิพากษาไม่ใช่สุดท้ายของพระเจ้า

 

ตอบสนอง

คุณเห็นการพิพากษาของพระเจ้าหรือไม่ ที่ใด? เราจะใช้พระคำของพระองค์ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ได้อย่างไร?