ศึกษาพระคัมภีร์จบใน 6 ปี กับ พลังประจำวัน

Posted on: 2021-10-19 06:32:54

Scripture Union ส่งเสริมการอ่านพระคำของพระเจ้าอย่างเป็นระบบและติดสนิทกับพระองค์ในทุกวันผ่านทางหนังสือพลังประจำวันซึ่งมีผู้ติดตามอ่านพร้อมกกันทุกวันมากมายทั่วโลก

ในปี 2022 นี้ SU Thailand เราจะเริ่มรอบใหม่ของการอ่านพระคัมภีร์
ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่สลับกันไป ซึ่งจะจบใน 6 ปี
โดยจะออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 เล่ม รวม 24 เล่ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ถึงเดือนธันวาคม 2027

สมัครสมาชิกหรือมอบเป็นของขวัฐแก่คนที่คุณรักในราคาพิเศษวันนี้
เพื่อคุณและเขาจะได้พบและติดสนิทกับพระเจ้าในทุกวัน

ราคาเล่มละ 60 บาท
6 ปี 24 เล่ม ราคา 1,000 บาท
3 ปี 12 เล่ม ราคา 550 บาท
1 ปี 4 เล่ม ราคา 200 บาท

สมัครสมาชิกและสั่งซื้อได้ที่
Line: @su-thailand
Email: ScriptureUnionThailand@gmail.com
หรือ คลิกที่นี่