ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

Posted on: 2024-03-24 19:23:39

433915731-709265054743230-1099370770989035145-n 433457409-709265004743235-406079330684175706-n

ประชุมวิสามัญสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

 

19-21 มีนาคม 2024

SU Thailand มอบหนังสือ EQUIP "เตรียมให้พร้อม"ให้ ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

#พลังประจำวัน #อ่านพระคัมภีร์ #equip

#SUThailand #scriptureunionthailand